Загальні відомості про Донецький регіональний центр з гідрометеорології

Донецький РЦГМ є державною бюджетною організацією та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру (далі-Укр ГМЦ). Положення про Донецький РЦГМ затверджено Директором Укр ГМЦ 04 жовтня 2011 року.

Відповідно до свого Положення Донецький РЦГМ забезпечує проведення приземних метеорологічних, агрометеорологічних та гідрологічних спостережень за режимом поверхневих вод та Азовського моря, за забрудненням природного середовища, прогнозування погодних умов, гідрометумов Азовського моря, небезпечних та стихійних гідрометеорологічних умов, врожайності сільськогосподарських культур та метеорологічного забезпечення морського транспорту.

Донецький РЦГМ має давню історію. Перші спостереження були організовані в 1886р. на метеорологічній станції Бахмут (нинішній Артемівськ). Основна метеорологічна, авіаційна та гідрологічна мережа сформувалась в період 1920 – 1940р.

Донецький регіональний центр з гідрометеорології своїм існуванням зобов’язаний сектору агрометеорології, початок роботи якого припав на 50-ті роки. До 01.07.1983р. функціонувало Донецьке обласне гідрометеорологічне бюро (ГМБ Донецьк). Згідно з наказом № 156 від 27.06.1983р Гідрометкому України Донецьке ГМБ було реорганізовано в Донецьку обласну гідрометеорологічну обсерваторію, яка Наказом № 76 від 01.07.1988 була перейменована в Донецький обласний центр з гідрометеорології (Донецький ЦГМ) та 14.11.1988р. був переведений на самостійний баланс.

До 16 червня 1992 Донецький ЦГМ був підпорядкований Українському республіканському управлінню по гідрометеорології та контролю природного середовища , яке постановою Кабінету Міністрів України № 328 від 16 червня 1992 було перетворено в Державний Комітет України по гідрометеорології.

Згідно з Указом Президента України від 20 квітня 2005 р. № 681 “Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи установлено, що уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гідрометеорологічної діяльності є МНС України. Донецький обласний центр з гідрометеорології є оперативним виробничим підрозділом Державної гідрометслужби, яка знаходиться у сфері управління Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

У зв'язку із проведенням АТО у м.Донецьк, на основі наказу Українського гідрометеорологічного центру від 24 жовтня 2014р. №162 та з метою забезпечення виконання покладених на Донецький РЦГМ функцій, Донецьким РЦГМ було видано наказ №73 від 31 жовтня 2014р. передислокувати Донецький регіональний центр з гідрометеорології з м.Донецьк до м.Маріуполь, Донецької області.

Наказом Президента України від 09 грудня 2010 року №1085/2010 з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи реорганізовано в Міністерство надзвичайних ситуацій України. Донецький обласний центр з гідрометеорології перейменовано в Донецький регіональний центр з гідрометеорології (далі – Донецький РЦГМ).

Послуги, які надаються Донецьким РЦГМ:

  • оперативна гідрометеорологічна інформація про стан погоди та очікувані погодні умови
  • спеціалізована інформація про фактичний стан погодних умов та очікуваний стан погоди
  • гідрометеорологічні консультації споживачів
  • інформація про стан забруднення природного середовища
  • інформація з агрометеорологічних умов
  • надання довідок про фактичний та очікуваний режим Азовського моря, річок та вплив погодних умов на стан рослин та природного середовища

Донецький РЦГМ забезпечує::

  • впровадження передових технологій та сучасного гідрометеорологічного обладнання, виробничих та інформаційних технологій
  • високий рівень обслуговування різних галузей економіки відповідно до вимог нормативних документів, які діють в Україні, а також стандартів Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО)

Метою діяльності Донецького РЦГМ є надання інформації про фактичні, очікувані гідрометеорологічні умови, даних про забруднення природного середовища, якісне гідрометеорологічне забезпечення та обслуговування місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, населення, водного транспорту, Збройних Сил та інших споживачів.