Сектор агрометеорології

Сільське господарство в усі віки було системоутворюючою галуззю для суспільства в аспекті забезпечення його життєдіяльності. Україна як аграрно-індустріальна країна цілком залежить від перспектив сільського господарства, що зумовлено роллю і місцем цієї галузі в сучасній економіці нашої держави.

Агрометеорологія вивчає погоду і клімат стосовно завдань сільського господарства, що не вивчається жодної з інших сільськогосподарських наук.

Основними завданнями агрометеорології є:

 • дослідження закономірностей формування метеорологічних і кліматичних умов сільськогосподарського виробництва в географічному розрізі і в часі
 • розробка методів кількісної оцінки впливу метеорологічних факторів на розвиток, стан і продуктивність агроценозів, тварин, на розвиток і поширення шкідників і хвороб сільськогосподарських культур
 • розробка методів гідрометеорологічних прогнозів
 • обгрунтування розміщення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур і прийомів найбільш повного використання ресурсів клімату для підвищення продуктивності землеробства
 • розробка методів боротьби з несприятливими явищами погоди і клімату, вивчення шляхів меліорації мікроклімату полів
 • обгрунтування диференційованого застосування піротехніки у відповідності зі сформованими й очікуваними умовами погоди
 • агрокліматичне обгрунтування прийомів меліорації земель та інтенсивної технології в рослинництві
 • вдосконалення методів оперативного забезпечення сільськогосподарського виробництва агрометеорологічної інформацією і оцінки її економічної ефективності

Ці завдання спрямовані на досягнення основної мети - забезпечення всіма видами агрометеорологічної інформації агропромислового комплексу країни на проектному, плановому та оперативному рівнях.

Сектор агрометеорології є структурним підрозділом Донецького РЦГМ, підпорядкований Українському гідрометеорологічному центру. У секторі працює 2 кваліфікованих співробітника.

Основними завданнями сектору є:

 • підготовка агрометеорологічних прогнозів, декадних агрометеорологічних бюлетенів, щотижневих оглядів та інших оперативних матеріалів
 • забезпечення контролю якості агрометеорологічних спостережень
 • аналіз умов виникнення та особливостей розвитку агрометеорологічних небезпечних НЯ і СГЯ
 • регулярна оцінка справджуваності агрометеорологічних прогнозів, аналіз прогнозів, які не справдилися
 • контроль за своєчасним поповненням фондових матеріалів
 • оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією сільськогосподарського виробництва
 • проведення методичних інспекцій на агрометеорологічних станціях

Агрометеорологія є структурою яка володіє найбільш повною інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур у межах області. Сектор отримує і оброблює інформацію з 4 метеорологічних станцій (М Покровськ, М Артемівськ, М Волноваха, М Маріупольської ГМО) та 1 агрометеорологічного поста (АМП Костянтинівка), які проводять спостереження на полях у районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами Донецького регіону.