Комплексна лабораборія спостережень за забрудненням природного середовища

Завдання комплексної лабораторії, що входить до складу обсерваторії, закладені в її назві. Проби повітря відбираються п'ятьма стаціонарними постами, розташованими в різних районах міста з різною екологічним навантаженням. У повітрі Маріуполя відстежують присутність таких хімічно забруднюючих речовин як пил, оксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол, аміак, формальдегід, бенз-а-пірен.

Пости зі спостереження за забрудненням атмосферного повітря (ПCЗ) знаходяться за адресою:

ПСЗ №1 Іллічівський р-н, пр. Ілліча, 141 діє з 10.04.67р.
ПСЗ №2 Жовтневий р-н, вул. Жовтнева, 11 діє з 10.04.67р
ПСЗ №25 Жовтневий р-н, вул. Сеченова, 60 діє з 21.04.82р
ПСЗ №26 Приморський р-н, вул. Нахімова, 114 діє з 24.04.82р
ПСЗ №31 Орджонікідзевський р-н, вул. Лепорського, 5 діє з 14.02.85р

Взаємодія двох відділів обсерваторії (прогностичного та лабораторії) дає можливість забезпечувати місто інформацією про метеорологічні умови високого забруднення повітря. Це дає можливість основним промисловим підприємствам-забруднювачів знижувати екологічне навантаження на місто. Гідрохімічні дослідження води проводяться в тісній взаємодії відділу гідрометеорологічних і морських спостережень та інформації з комплексною лабораторією спостережень за природним середовищем.

Хімлабораторія включає в себе дві групи:

 • група моніторингу повітря
 • гідрохімічна група

До складу групи моніторингу повітря (або групи спостережень за забрудненням атмосферного повітря) входять 5 стаціонарних екологічних постів і дослідницька група хіміків. За штатним розкладом: 5 техніков-спостерігачів ПНЗ, інженер-хімік і 3 техніка-хіміка.

Відбір проб повітря на ПСЗ проводиться 3-4 рази на добу за наступними інгредієнтам:

  ПСЗ №1 ПСЗ №2 ПСЗ №25 ПСЗ №26 ПСЗ №31
пил (завислі речовини) + + + + +
діоксид азоту + + + + +
розчинні сульфати +        
оксид вуглецю + + + + +
діоксид сірки + + + + +
фенол + +      
сірководень   +   +  
пил (важкі метали)   + + + +
аміак   +     +
формальдегід   + +    
бенз-а-пірен   + + + +

В состав гидрохимической группы входят инженер-гидрохимик и 4 техника-гидрохимика. Лабораторні дослідження морської води розпочаті з 1950 року. Програма дослідження Азовського моря включає в себе наступні аналізи:

 • Кольоровість
 • Солоність
 • РН (водневий показник)
 • Лужність
 • Розчинений кисень
 • Нафтопродукти
 • СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини)
 • ХОП (хлорорганічні пестициди)
 • Загальний фосфор
 • Фосфати
 • Азот амонійний
 • Азот нітратний
 • Загальний азот
 • Сірководень
 • Кремній
 • Феноли

Комплексна лабораборія спостережень за забрудненням природного середовищавиконує договірні дослідні роботи з аналізу зливових і виробничих стічних вод за наступними інгредієнтами:

 • СПАР
 • Хлориди
 • Сульфати
 • Нітрити
 • Нітрати
 • Азот амонійний
 • ХСК (хімічне споживання кисню)
 • Розчинений кисень
 • Феноли
 • БСК-5
 • Зважені речовини
 • Загальна залізо
 • Сухий залишок

Лабораторія акредитована на всі перераховані види досліджень.